Nominace knihovny za region Znojmo

03.01.2023 15:49

Knihovna nominována za svoji činnost do soutěže Komunitní knihovna JmK.

V Jmk je asi 600 knihoven. Nominováno bylo 25 knihoven z celého kraje. Naše knihovna byla letos nominována zřizovatelem a umístila se na 21. místě.

20.11.2023 bylo slavnostní vyhlášení výsledků v sále zastupitelstva Krajského úřadu v Brně. Za naši knihovnu se zúčastnila knihovnice A. Sovová a zastupitel J. Sova.